Audiotele
Audiotele
Połączenia Adiote        
         
  Okres Sposób naliczania Opłata [PLN]
Netto Brutto
Poł. z num. 0-3001, 0-7001, 0-7011, 0-7081 Cały tydzień 1 min 0,29 0,35
Poł. z num. 0-3002, 0-7002, 0-7012, 0-7082 Cały tydzień 1 min 1,05 1,28
Poł. z num. 0-3003, 0-7003, 0-7013, 0-7083 Cały tydzień 1 min 1,69 2,06
Poł. z num. 0-3004, 0-7004, 0-7014, 0-7084 Cały tydzień 1 min 2,1 2,56
Poł. z num. 0-3005, 0-7005, 0-7015, 0-7085 Cały tydzień 1 min 3 3,66
Poł. z num. 0-3006, 0-7006, 0-7016, 0-7086 Cały tydzień 1 min 3,46 4,22
Poł. z num. 0-3007, 0-7007, 0-7017, 0-7087 Cały tydzień 1 min 4 4,88
Poł. z num. 0-3008, 0-7008, 0-7018, 0-7088 Cały tydzień 1 min 6,25 7,63
Poł. z num. 0-3009, 0-7009, 0-7019, 0-7089 Cały tydzień Za połączenie 8,12 9,91
Poł. z num. 0-4001, 0-7071 Cały tydzień Za połączenie 0,29 0,35
Poł. z num. 0-4002, 0-7072 Cały tydzień Za połączenie 0,87 1,06
Poł. z num. 0-4003, 0-7073 Cały tydzień Za połączenie 1,74 2,12
Poł. z num. 0-4004, 0-7074 Cały tydzień Za połączenie 2,61 3,18
Poł. z num.  0-7075 Cały tydzień Za połączenie 3,48 4,25
Poł. z num. 0-7076 Cały tydzień Za połączenie 4,35 5,31
2006-03-31 14:59