Konfiguracja
Konfiguracja
Aktualny czas w telefonie

Większość aparatów VoIP posiada funkcję wyświetlania aktualnej daty i czasu na wyświetlaczu, lecz tylko niektóre z nich potrafią automatycznie przełączać się pomiędzy czasem letnim a zimowym w właściwym momencie. Pozostałe aparaty wymagają ręcznej zmiany w konfiguracji (zazwyczaj jest to opcja "use daylight savings”).

Aby wyeliminować tę niedogodność w platformie euroCALL uruchomiliśmy specjalną usługę – zegar czasu lokalnego NTP, pozwalający wyświetlać zawsze aktualny czas w telefonach VoIP, niezależnie od pory roku.
Skorzystanie z niego wymaga wpisania w polu "Server NTP” - adresu "time.eurocall.pl” lub w polu "sntp ip” podania IP "193.151.52.14”.  Jako strefę czasową (timezone) należy wybrać  "(GMT+01:00) Sarajevo, Sofija, Warsaw" (lub analogiczną). Opcję "use daylight savings”  zostawiamy niezaznaczoną.

Serwer czasu euroCALL podaje czas z tolerancją 2ms.


Konfiguracja bramki Linksys PAP2  

W celu skonfigurowania bramki należy:
1. zalogować się do konfiguratora bramki wpisując w przeglądarce jej adres IP,
2. kliknąć w prawym górnym rogu na "admin login"
3. wybrać linię, którą chcesz skonfigurować (line 1 lub line 2),
4. podać następujące parametry:
NAT Keep Alive Enable: Yes
Proxy: sip.eurocall.pl lub 213.218.117.66
Register Expires: 120 sekund
Display Name/Name: -
User ID: nazwa konta SIP (np. firma001)
Password: hasło konta SIP
Use Auth ID: NO
Auth ID: -
Preferred Codec: G726-32
 

Konfiguracja routera Linksys RT31P2 i WRT54GP2

W celu skonfigurowania routera neleży:
1. w przeglądarce www wpisać domyślny adres IP: http://192.168.15.1/Voice_adminPage.htm,
2. podać nazwę i hasło - admin, admin,
3. wybrać linię, którą chcesz skonfigurować (line 1 lub line 2),
4. podać następujące parametry:
NAT Keep Alive Enable: Yes
Proxy: sip.eurocall.pl lub 213.218.117.66
Register Expires: 120 sekund
Display Name: -
User ID: nazwa konta SIP (np. firma001)
Password: hasło konta SIP
Use Auth ID: NO
Auth ID: -
Preferred Codec: G726-32

 
Konfiguracja soft-phone Xten X-Lite v2.0  

1. wejdź w Menu -> System Settings -> SIP Proxy -> Default
Enabled: Yes
Display Name: nazwa konta SIP (np. firma001)
Username: nazwa konta SIP (np. firma001)
Authorization User: nazwa konta SIP (np. firma001)
Password: hasło konta SIP
Domain/Realm: sip.eurocall.pl lub 213.218.117.66
Sip Proxy: sip.eurocall.pl lub 213.218.117.66
Out Bound Proxy: sip.eurocall.pl lub 213.218.117.66

Przy pracy za NATem to także:
Register: Always
Menu ->Advanced System Settings -> SIP Settings ->
Reregister Proxy (s): 60
 

Konfiguracja soft-phone Express Talk

W celu skonfigurowania programu neleży:
1. kliknąć na "Settings",
2. w zakładce "Lines" podać następujące parametry:
Full 'Friendly" Display Name: nazwa konta SIP (np. firma001)
SIP Number (or User Name): nazwa konta SIP (np. firma001)
Server (Proxy and Domain): sip.eurocall.pl lub 213.218.117.66
Password: hasło konta SIP
 

Konfiguracja telefonu IP Grandstream BT102 (i pokrewnych)

W celu skonfigurowania telefonu należy:
1. z menu telefonu odczytać adres IP, jaki posiada telefon,
2. w przeglądarce www wpisać ten adres,
3. podać domyślne hasło: "admin",
4. podać następujące parametry w zakładce "Advanced setting":
SIP server: sip.eurocall.pl lub 213.218.117.66
SIP User ID: nazwa konta SIP (np. firma001)
Authenticate ID: nazwa konta SIP (np. firma001)
Authenticate Password: hasło konta SIP
Register Expiration: 1 minuta (60 sekund)
Preferred Vocoder: G726-32
 

Konfiguracja bramki AV168

W celu skonfigurowania telefonu musisz:
1 . podać następujące parametry w zakładce "PROTOCOL SETTINGS":
protocol: sip
service type: common
service addr: sip.eurocall.pl lub 213.218.117.66
nat traversal: disable
nat ttl: 30
phone numer: nazwa konta SIP (np. firma001)
account: nazwa konta SIP (np. firma001)
pin: haslo_konta_SIP
register ttl: 60
2. w zakładce "AUDIO SETTINGS":
audio type: g729
2006-03-31 17:16