Technologia
Technologia

Jakość usług

W dzisiejszej dobie, w której dominują technologie transmisyjne oparte o komutację pakietów, a zainstalowane przepustowości sieci transmisyjnych i oferowane przez nie gwarancje jakości usług QoS pozwalają na zapewnienie odpowiednio niskich wartości utrat pakietów, opóźnień transmisji i jej zmienności, stworzenie jednej infrastruktury do transmisji danych, dźwięku i obrazu jest jedyną drogą do dalszej minimalizacji kosztów telekomunikacji. Stąd obserwowane w ostatnich czasach ogromne zainteresowanie technologiami VoIP.

Technologie te, zapewniając jakość transmisji dźwięku analogiczną do telefonii tradycyjnej umożliwiają dodatkowo zaoferowanie abonentowi końcowemu wcześniej niespotykanych funkcjonalności po bardzo niskich kosztach.
Na jakość usługi VoIP wpływają zasadniczo dwa parametry:

  • jakość transmisji od abonenta do platformy VoIP

  • jakość platformy VoIP


Sieć euroCALL przywiązuje najwyższą wagę do jakości połączeń. Sieć euroCALL odpowiada wyłącznie za prawidłowe funkcjonowanie platformy VoIP, a z oczywistych względów nie ma wpływu na jakość transmisji do platformy.

Wykorzystanie do transmisji protokołu IP i istniejących technik doboru tras przesyłu pakietów oraz QoS, w połączeniu z umowami o współpracy z ogólnopolskimi operatorami telekomunikacyjnymi, pozwala na zapewnienie wymaganych parametrów transmisji do dowolnej lokalizacji na terenie Polski.

Platforma VoIP zlokalizowana została w punkcie zapewniającym najlepsze warunki telekomunikacyjne. W ośrodku tym zapewniane jest:

  • bezpośrednie wpięcie do sieci szkieletowej IP

  • bezpośrednie wpięcie do centrali miejskiej PSTN

  • system zarządzani siecią

  • całodobowe monitorowanie i dozór systemu 24/7/365Technologia VoIP

Usługi VoIP na najwyższym poziomie ogólności stanowią połączenie dwóch elementów: protokołu nawiązywania połączenia (SIP) oraz protokołu transmisji danych (RTP).

SIP
- Głównym zadaniem pierwszego z protokołów (SIP) jest zlokalizowanie w sieci globalnej IP abonenta wywoływanego oraz przekazanie abonentom wywołującemu i wywoływanemu informacji niezbędnych do rozpoczęcia przez nich transmisji dźwięku oraz opcjonalnie również obrazu. Lokalizacja taka dokonywana jest, z wykorzystaniem przekazywanego przez abonenta wywołującego, umownego adresu, którym może być np. numer w publicznej sieci telefonicznej (PSTN). Podejście takie jest podobne do stosowanego w sieciach komórkowych, co oznacza, że abonenci mogą praktycznie dowolnie zmieniać swój punkt przyłączenia do sieci.

RTP -
Głównym zadaniem drugiego protokołu (RTP) jest zapewnienie transmisji strumieni mowy i obrazu oraz zarządzanie tymi strumieniami w taki sposób, aby zachować wymaganą jakość usługi. Protokół RTP wykorzystuje różne techniki kodowania i kompresji przesyłanych danych tak, aby zapewnić możliwie optymalne wykorzystanie dostępnego pasma.

Platforma VoIP - Platforma zbudowana do obsługi sieci euroCALL łączy w sobie obydwie wymienione wyżej funkcjonalności, a także rozszerza je o wiele funkcji dodanych niedostępnych w tradycyjnych sieciach telefonicznych lub wymagających poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych, takich jak fax2email, voice2email.

Zbudowana została ona jako platforma do masowej obsługi abonenta końcowego. Z tego powodu wyposażona została ona, oprócz elementów związanych stricte z technologią VoIP, również w zaawansowany moduł do zarządzania usługami i abonentami zarówno z poziomu dostawcy, jak i użytkownika usługi. Skalowalność platformy i jej modularność umożliwia obsługę wolumenu ruchu sięgającego dziesiątek milionów minut miesięcznie oraz dziesiątek tysięcy abonentów. Dodatkowo platforma umożliwia podpinanie praktycznie dowolnych aplikacji realizujących usługi dodane dla abonentów.

Niezawodność i ciągłość pracy zapewniana jest poprzez połączenie serwerów w farmę i stworzenie zaawansowanego mechanizmu wykrywania awarii i równoważenia obciążenia.

2006-03-31 13:15